ČNRDD spolu s Nadací pro transplantace kostní dřeně děkoval dárcům roku 2016

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně letos již po devatenácté ocenily nepříbuzné dárce kostní dřeně a partnery nadace v pražském Obecním domě v pátek 22. dubna 2017.
"Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět." Tento epitaf Oskara Schindlera se stal mottem dnes již tradičního Poděkování dárcům. Onen slavnostní večer pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni, v jehož průběhu obě tyto organizace oceňují nepříbuzné dárce kostní dřeně za uplynulý rok. Tedy nikoliv lidi, kteří se nechali zaregistrovat, ale ty, kteří v loňském roce postoupili nepohodlí a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali kus sama sebe, tedy krvetvorné buňky z kostní dřeně, které rozmnožením v těle pacienta zachraňují jeho život, neboť ho uzdravují. Ceny 44 dárcům roku 2016 (křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom) předali patron programu dárcovství dřeně biskup Václav Malý a sympatizant Českého národního registru dárců dřeně olympionik David Svoboda.

Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2016 byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna firma Novartis Česká republika. Ocenění v podobě křišťálového bloku od společnosti Moser za nejvýznamnější mediální pomoc obdrželo vydavatelství Studenta Media. Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna studentka ČVUT Alžběta Vachelová. Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch naší nadace a ČNRDD, letos obdržel trojnásobný dárce kostní dřeně a periferních buněk Jiří Paleček z Liberce. Všechna tato čtyři ocenění předali vedoucí lékař ČNRDD a předseda Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., spolu s Ing. Vandou Staňkovou, členkou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Letos potřetí bylo součástí galavečera Poděkování dárcům rovněž předání stipendia Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) doc. MUDr. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D., z FN Brno z rukou MUDr. Pavla Jindry, Ph.D.

Zcela výjimečnou Zvláštní cenu Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně za zásluhy k letošnímu 25. výročí existence obou organizací obdržel Miroslav Kaiser, spoluzakladatel obou organizací a po celou dobu existence ČNRDD aktivní člen Správní rady. Cenu darovala mezinárodně respektovaná výtvarnice Gordana Glass, jež ji Miroslavu Kaiserovi osobně na galavečeru předala spolu s MUDr. Pavlem Jindrou, Ph.D.

Součástí galavečera byly tři vstupy houslového virtuóza Pavla Šporcla. Vystoupení bylo jeho sponzorským darem Českému národnímu registru dárců dřeně jako výraz úcty k dárcům kostní dřeně.

Na závěr slavnostního večera se poprvé osobně setkala jedna dvojice složená z vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně. V letošním roce je to dvojice muž a žena, 5 let po transplantaci – 28letý bývalý pacient Jakub Junek, student HAMU z Prahy, a 29letá dárkyně Nikola Radová, učitelka mateřské školy t.č. na rodičovské dovolené z Plzně.

Video ZDE
1

Galavečer v Obecním domě začne již za okamžik. Sál je zcela zaplněn dárci dřeně s rodinami a dalšími vzácnými hosty.

2

Křišťálové bloky pro všechny dárce kostní dřeně a další oceněné vyrobila a věnovala společnost Moser.

3

Slavnostní večer Poděkování dárcům zahájil houslový virtuóz Pavel Šporcl variací na píseň Kde domov můj.

4

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně pohovořil o úspěších nadace a ČNRDD v roce 2016.

5

Za nejvýznamnější finanční pomoc Nadaci pro transplantace kostní dřeně v uplynulém roce byla oceněna firma Novartis Česká republika.

6

Nejvýznamnější nemateriální pomoc registru v r. 2016 poskytla studentka ČVUT Alžběta Vachelová. Na snímku s ředitelem ČNRDD Mgr. Danielem Pagáčem.

7

Ocenění za nejvýznamnější mediální pomoc našemu registru v minulém roce se dostalo vydavatelství Studenta Media.

8

Zvláštní cenu Adolfa Borna obdržel trojnásobný dárce kostní dřeně a periferních buněk Jiří Paleček.

9

Dílo Adolfa Borna pro ocenění věnovala vdova po umělci Ema Bornová.
Na snímku s MUDr. Pavlem Jindrou, Ph.D.

10

Zvláštní cenu za zásluhy k letošnímu 25. výročí existence naší nadace a registru obdržel Miroslav Kaiser (uprostřed), spoluzakladatel obou organizací.

11

Detail ceny pro Miroslava Kaisera

12

Cenu pro Miroslava Kaisera vytvořila a věnovala mezinárodně respektovaná výtvarnice Gordana Glass, jež ji rovněž osobně předala spolu s MUDr. Pavlem Jindrou, Ph.D.

13

Ceny 44 dárcům roku 2016 předávali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s olympionikem Davidem Svobodou.

14

Sonátu pro dvoje housle skladatele Jean-Marie Leclaira zahrál všem dárcům Pavel Šporcl a student HAMU Jakub Junek.

15

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., seznámil hosty večera s Jakubem Junkem blíže. Před pěti roky onemocněl akutní leukémií a porazil ji díky transplantaci kostní dřeně.

16

Jakub poprvé spatřil člověka, jenž mu daroval část své kostní dřeně a tím mu zachránil život – Nikolu Radovou.

17

Kromě slov nekonečných díků dal Jakub Nikole kytici a CD s vlastními nahrávkami.

18

Nikola s Jakubem hned po seznámení spřádali plány, jak se budou navštěvovat. Mají si toho tolik co říct!