Úspěchem skončil nábor do našeho registru na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Ve dnech 3. – 5. dubna 2017 se na půdě zlínské univerzity rozrostl ČNRDD o 90 nových potenciálních dárců z řad studentů a zaměstnanců školy. Univerzita již podruhé pořádala náborovou akci pod názvem "Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně!" Během obou ročníků se náš registr dárců rozrostl o 344 osob!
"Akce se i tentokrát povedla. Máme velkou radost, že se přišlo do registru dárců kostní dřeně zapsat tolik mladých lidí," uvedla za pořádající Odbor marketingu a komunikace Ing. Andrea Kadlčíková, kancléřka UTB. "V náboru nových dárců kostní dřeně chceme určitě pokračovat i v příštích letech, má to smysl," dodala.
Na organizaci akce se podílela také Fakulta humanitních studií a velkou zásluhu na tom, že byla úspěšná, mají studentky Ústavu zdravotnických věd, studijního oboru Všeobecná sestra, které nejenže zájemcům vysvětlovaly smysl akce, ale také samy do registru vstoupily. "Každý zájemce vyplní formulář, a pokud není vyhodnocen přítomnou lékařkou jako nevhodný dárce, jsou mu přímo na místě odebrány dva mililitry krve," popsala jednoduchý postup zápisu do registru studentka Tereza.
Odbornou garanci nad akcí převzalo Hematologicko–transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Přítomná byla také spolupracovnice registru Zdenka Wasserbauerová, která se věnuje osvětě tématu dárcovství dřeně již 20 let.
Onemocnění akutní leukémií přibývá a mnohdy jediným řešením je transplantace kostní dřeně. Aby se zvýšila pro onkologicky nemocné šance, že se pro ně najde vhodný dárce, je třeba, aby registr byl co nejrozsáhlejší. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům zlínské univerzity, kteří zareagovali na školní výzvu a vstoupili do Českého národního registru dárců dřeně!

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu studentů a zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati do ČNRDD.

1
2
3
4
5
6