Do ČNRDD přibyli další pražští strážníci

V úterý 28. března 2017 se na oddělení hematologie pražské Ústřední vojenské nemocnice zapsalo 21 strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Spolupráce Městské policie hlavního města Prahy s naším registrem začala na podzim roku 2013.
Každým rokem onemocní v naší zemi stovky lidí vážnými nemocemi krvetvorby. Často bývá jejich poslední šancí na záchranu života transplantace kostní dřeně. S ohledem na předpoklad dobré zdravotní kondice jsou strážníci vhodnými potenciálními dárci. Svým rozhodnutím strážníci dokázali, že jsou ochotni pomoci druhým nejen při výkonu služby v ulicích Prahy, ale i při záchraně lidských životů. Kromě kostní dřeně jsou pražští strážníci pravidelnými dárci krve a krevní plazmy. Rádi by motivovali k tomuto empatickému činu i další.

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu pražských strážníků do ČNRDD. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12