Dvacet let od zahájení programu transplantací kostní dřeně v Olomouci

Na středu 22. března 2017 připravila Hemato-onkologická klinika FN Olomouc přednáškový večer i nábor dárců kostní dřeně. Událost se uskutečnila u příležitosti dvacetiletého výročí, kdy byla v Olomouci provedena první transplantace krvetvorných buněk. Od té doby zde prošlo transplantačním programem více než 1200 nemocných s leukémiemi, lymfomy a dalšími zhoubnými onemocněními krvetvorby.

První transplantace provedl v roce 1997 více než pět let pečlivě sestavovaný mladý a ambiciózní tým lékařů, zdravotních sester a laboratorních pracovníků vedený prvním přednostou kliniky a předním českým hematologem Karlem Indrákem. Bylo to v nově vybudovaném a v té době i nejmodernějším transplantačním pracovišti v Česku. "Nejprve jsme transplantovali nemocné se zhoubnými nádory lymfatických uzlin a s mnohočetným myelomem. Šlo o takzvané autologní transplantace, při nichž jsou pacienti sami sobě dárci krvetvorných buněk. V roce 1997 jsme jich provedli 21 a první transplantovaná nemocná stále žije. V roce 2000 jsme zahájili program příbuzenských alogenních transplantací používajících většinou krvetvorné buňky od sourozenců pacienta. Od roku 2004 provádíme také alogenní transplantace od nepříbuzných dobrovolných dárců z registrů dárců kostní dřeně," popsal Edgar Faber, vedoucí transplantačního centra a zástupce přednosty Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP.
Olomoucká klinika patří mezi pět pracovišť v České republice, která provádějí autologní i alogenní transplantace. K březnu 2017 je zde podstoupilo celkem 1216 nemocných z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Hemato-onkologická klinika patří mezi nejlépe hodnocená pracoviště olomoucké fakultní nemocnice. "Naše léčebné výsledky jsou na špičkové úrovni, která je srovnatelná s předními českými i evropskými hemato-onkologickými centry. Ale co je velmi důležité, dlouhodobě patří naše hemato-onkologická klinika na přední příčky v hodnocení spokojenosti pacientů, což nás velmi těší a je to pouze další důkaz o tom, jak vysoce kvalitní práci celý tým kliniky odvádí," říká Roman Havlík, ředitel FN Olomouc.
Dvacátému výročí zahájení transplantačního programu v Olomouci byl věnován Přednáškový večer Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který společně zahájil současný i emeritní přednosta Tomáš Papajík a Karel Indrák. Přednášky byly zaměřeny na vývoj a budoucnost transplantací krvetvorných buněk v Evropě, ČR a Olomouckém kraji i na výsledky, ke kterým olomoucká klinika za posledních dvacet let dospěla. Už mezi 10. a 15. hodinou ve vstupních prostorách Teoretických ústavů probíhal nábor do Českého národního registru dárců dřeně.

1
2
3