ČNRDD dosáhl počtu 70 000 zaregistrovaných dárců kostní dřeně

Český národní registr dárců dřeně, jehož programem je soustavně budovat funkční databázi dobrovolných dárců kostní dřeně a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, dosáhl k 28. únoru 2017 počtu 70 000 zaregistrovaných dobrovolníků.

70 000. potenciálním dárcem je František Lepič, student 6. ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni, též pravidelný dárce krve.

ČNRDD má jako první registr dárců kostní dřeně ze zemí střední a východní Evropy světovou akreditaci WMDA v nejvyšší možné kategorii "Full accreditation" již od roku 2005, v pravidelných intervalech 4 let znovu obhajovanou. Akreditace (poslední znovuobhájení v říjnu 2014) je důkazem, že ČNRDD poskytuje služby, které mají garantovanou kvalitu podle nejpřísnějších mezinárodních standardů.

1

František Lepič zahájil svou registraci stejně jako 69 999 dárců před ním: vyplněním dotazníku.

2

O vyplněných údajích s ním krátce pohovořila MUDr. Jana Navrátilová z Koordinačního centra registru.

3

Poté mu zdravotní sestra Zuzana z Dárcovského centra v Plzni odebrala zkumavku krve.

4

Hotovo, František Lepič je zapsán v registru! K tomu mu blahopřeje MUDr. Pavel Jindra, vedoucí lékař a ředitel ČNRDD.

5

Novopečný dárce František potom rozdával rozhovory přítomným zástupcům médií.

6

Na dotazy novinářů týkající se činnosti Českého národního registru dárců dřeně odpovídal na závěr události MUDr. Pavel Jindra.