Český národní registr dárců dřeně skončil rok 2016
s krásným výsledkem své činnosti

Ke dni 31. prosince 2016 bylo v ČNRDD zapsáno 69 199 potenciálních dárců. V roce 2016 se zaregistrovalo 7865 nových dárců, 501 bylo vyřazeno (dosažení věku 60 let).

Průměrný věk nově zapsaných dárců je 25 let.
Osmnáctiletých se zapsalo 625, z toho 12 (8 mužů a 4 ženy) se zapsalo v den svých 18. narozenin.

Nejvíce zapsaných roku 2016 má trvalé bydliště ve Zlínském kraji (1334), následují zapsaní z Jihomoravského (883), Moravskoslezského (618) a Olomouckého kraje (613). Okres s největším počtem zapsaných je Zlín (664).

Nejúspěšnější dny zápisů do registru byly:
a/ 4. května 2016, kdy se zapsalo 291 nových dárců (z toho 271 studentů při akci ZDE)
b/ 7. dubna 2016, kdy se zaregistrovalo 215 nových dárců (z toho 207 při akci ZDE)
c/ 8. listopadu 2016, kdy se zapsalo 209 nových dárců (z toho 201 studentů při akci ZDE)

Český národní registr dárců dřeně, jehož programem je soustavně budovat funkční databázi dobrovolných dárců kostní dřeně a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, v roce 2016 zprostředkoval 108 transplantací kostní dřeně/krvetvorných buněk a přispěl tak k záchraně života a zdraví 108 pacientů.
Ze 44 odběrů dárců zapsaných v ČNRDD darovalo 9 dárců kostní dřeň (4 pro české pacienty, 5 pro zahraniční pacienty z Německa, Švýcarska, Polska a USA), 35 dárců dalo periferní krevní buňky (24 pro české pacienty, 11 pro zahraniční pacienty z Německa, Maďarska, Izraele, Itálie, Nizozemska a USA). V 64 případech zajistil ČNRDD vyhledání vhodného dárce a dovoz buněk pro naše pacienty ze zahraničních registrů: 45x z Německa, 8x z Polska a 3x z USA, následují Belgie, Španělsko, Velká Británie, Izrael, Portugalsko.

Ze 44 odebraných českých dárců roku 2016 bylo 9 žen a 35 mužů. Dárce zapsaný v ČNRDD nejkratší dobu byl odebrán půl roku po vstupu do registru, naopak nejdéle zapsaný dárce byl odebrán 19 let po vstupu do registru.