Posluchači Univerzity Jana Evangelisty Purkyně chtějí darovat dřeň

Ve středu 30. listopadu 2016 se náš registr rozrostl o 54 vysokoškoláků z Ústí nad Labem. Zápis probíhal na půdě Pedagogické fakulty UJEP, zapsat se však přišlo i několik studentů Filozofické a Přírodovědecké fakulty.
Akci organizovala pod záštitou Studentské unie UJEP posluchačka 5. ročníku pedagogiky Kateřina Polívková, která se inspirovala studentskými zápisy v Olomouci, Pardubicích, Plzni a Praze v tomto roce na podzim. Zápisu včetně odběru vzorku krve se ujaly MUDr. Klára Váchová se sestrami z Transfuzního oddělení ústecké krajské nemocnice.
Český národní registr dárců dřeně děkuje všem, kteří se na organizaci zápisu podíleli, stejně jako všem nově zapsaným, kteří tak dali naději hemato-onkologickým pacientům.

Fotografie vykreslují atmosféru zápisu studentů UJEP do Českého národního registru dárců dřeně.

1
2
3
4
5
6
7
8
9