TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s., Na Roudné 123, 301 00 Plzeň

1. Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) nesouhlasí s poslaneckým návrhem uplatnit daňové odpočty pro nově zapsané potenciální dárce kostní dřeně.
2. Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) horní věkovou hranici pro zápis do registru nemění.

Plzeň, 14. listopadu 2016


1.
Novela poslanců TOP 09 a Starostů, kterou podle zprávy ČTK podpořila 9. 11. 2016 Sněmovna, předpokládá nejen vyšší daňové odpočty pro dárce krve, ale též zvýšení odpočtů pro dárce kostní dřeně, nově též daňové odpočty za pouhé zapsání do registru dárců dřeně.
S návrhem na zavedení daňového odpočtu za zapsání potenciálního dárce kostní dřeně do registru Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) nesouhlasí, a to z tohoto důvodu:
ČNRDD od samého začátku své existence (1992) vždy chápal vstup mladého člověka do registru jako jeho morální závazek motivovaný výhradně touhou pomoci druhému a tedy jako vrcholný projev nezištného altruismu. Je nepochybně správné daňově zvýhodnit dárce, kteří již skutečně své krvetvorné buňky darují, ale spojovat pouhý vstup do registru s daňovými výhodami je podle nás nesprávné, myšlenku degradující a navíc potenciálně lehce zneužitelné.

2.
V návaznosti na změnu, kterou dne 11. 11. 2016 provedl Český registr dárců krvetvorných buněk se sídlem v Praze, kdy byla navýšena věková hranice pro zápis do registru do 40 let, prohlašujeme:
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) horní věkovou hranici 35 let pro zápis do registru nemění.
ČNRDD se plně ztotožňuje s celosvětovým trendem registrovat v registrech dárců dřeně co nejmladší potenciální dárce a právě na ně cílit své kampaně. (Např. v USA – největším světovém registru dárců dřeně osvětová kampaň míří na mladé muže od 18 do 24 let, ve Velké Británii je vstup do registru možný již od 16 let a jen do 30 let, v Kanadě je limit 17 až 35 let. I ČNRDD oslovuje stále intenzivněji studenty středních a vysokých škol, tedy mladé do 25 let.) Zacílení na co nejmladší vychází z jasně prokázaných výsledků transplantací kostní dřeně, kdy optimální výsledek je vždy s dárcem do 35 let.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
vedoucí lékař a ředitel ČNRDD, primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň