Již 155 pražských strážníků v našem registru dárců dřeně

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskutečnil vstup dalších 20 strážníků čekatelů Městské policie hl. m. Prahy do ČNRDD.
Následovali tak své služebně starší kolegy, kteří se jako dárci dřeně již průběžně registrují od podzimu r. 2013, kdy byla mezi Městskou policií Praha a naším registrem navázána spolupráce. Strážníci čekatelé se v současné době ve výcvikovém zařízení městské policie připravují k výkonu povolání. Všichni přítomní uvedli, že se ke vstupu do registru rozhodli v podstatě okamžitě, jakmile se dozvěděli, že s naším Českým národním registrem dárců dřeně registrem městská policie spolupracuje.

Svým rozhodnutím přišli na pomoc nemocným, jejichž životy v budoucnu ohrozí leukémie či další závažné nemoci krvetvorby a jejichž jedinou šancí na uzdravení bude transplantace kostní dřeně. Pražští strážníci tentokrát navíc vyzvali ke vstupu do ČNRDD své kolegy po celé zemi: "Připojte se k nám!"

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu pražských strážníků do ČNRDD.

1
2
3