Studenti pražské Stavební fakulty ČVUT chtějí darovat kostní dřeň

Ve středu 9. listopadu 2016 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně 167 budoucích inženýrů.
Hromadný zápis do ČNRDD se uskutečnil v atriu Fakulty stavební ČVUT zásluhou skupinky studentů pražské pobočky světové studentské organizace IAESTE v čele s Alžbětou Vachelovou během jednoho roku již potřetí. Ten den se už po deváté hodině ranní začali scházet první zájem o zaregistrování, největší nápor však nastal kolem poledne a až do 15.30 nepolevil. Lékařky a zdravotní sestry z hemato-onkologie FN Plzeň se za celý den nezastavily. Výsledek však stál za to! 167 zaregistrovaných během pár hodin je úctyhodné číslo, za které patří velké díky všem, kteří se na organizaci dne jakkoliv podíleli.

Fotografie vykreslují báječnou atmosféru vstupu studentů ČVUT do Českého národního registru dárců dřeně.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12