Studenti Univerzity Pardubice se chtějí zapsat někomu do života

V úterý 8. listopadu 2016 se náš registr rozrostl o 201 pardubických vysokoškoláků.
Hromadný zápis do ČNRDD se konal na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera zásluhou pardubické pobočky mezinárodní studentské organizace IAESTE v čele s Václavem Krejčím, posluchačem informační technologie. Václav se inspiroval u pražských, plzeňských a olomouckých kolegů, kteří již mají z hromadných zápisů zkušenosti. A stejně jako oni věnoval přípravě mnoho hodin! Oslovil nejen domácí "dopraváky", nýbrž studenty celé univerzity, což bylo velmi prozíravé. Nakonec se ukázalo, že nejvíce zapsaných studentů bylo ve finále z řad posluchačů Fakulty chemicko-technologické (60), následovali je studující Fakulty zdravotnických studií (32), v těsném závěsu za nimi posluchači Fakulty ekonomicko-správní (31). Pak následovali studující Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty filozofické a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Zavítali též studenti mimouniverzitní.

Jménem hemato-onkologických pacientů, dětí i dospělých, pro něž neustále hledají lékaři vhodného dárce kostní dřeně, děkujeme organizátorům za skvěle připravený hromadný zápis a pardubickým studentům za jejich zapsání do Českého národního registru dárců dřeně!

Fotografie vykreslují atmosféru zápisu studentů Univerzity Pardubice do Českého národního registru dárců dřeně. Zápis včetně odběru vzorku krve zajišťovaly lékařka MUDr. Michaela Kořánová a sestry z pražské Ústřední vojenské nemocnice.

1
2
3
4
5
6
7
8
9