Studenti Univerzity Palackého chtějí darovat kostní dřeň

Ve středu 26. října 2016 vstoupilo do ČNRDD 144 olomouckých vysokoškoláků.
Hromadný zápis do našeho registru se uskutečnil na půdě Lékařské fakulty zásluhou studentek Mileny Ličkové a Iris Kleinové, mediček 4. ročníku oboru všeobecného lékařství. Milena je prezidentkou International Federation of Medical Students´Associations CR a zajistila všechny organizační záležitosti, které byly k zápisu na půdě fakulty třeba, včetně propagace. Iris koordinovala dobrovolníky pomáhající v den zápisu. K zorganizování zápisu Milenu Ličkovou a Iris Kleinovou vyzvala medička z Prahy Aneta Nyčová, která pomáhala se stejnou akcí na ČVUT v květnu 2016 a měla tedy již zkušenosti, co, jak a kdy se musí k hromadnému vstupu připravit, a ráda se o všechny nabyté zkušenostmi s olomouckými medičkami podělila.

Ve středu 26. října se již nedlouho po deváté hodině ranní začali scházet první zájemci o zapsání do ČNRDD a vlastně do 16. hodin (konec akce) se řada studentů nijak výrazně nezkrátila. Lékařka Zuzana Ambrůzová z Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a dvě sestry z téhož oddělení si zaslouží velké uznání za odvedenou práci při zápisu nových dárců včetně odběrů vzorku krve!

Výsledek je doslova úžasný: 144 zaregistrovaných během jednoho dne je úctyhodné číslo, za které patří velké díky všem, kteří se na organizaci dne jakkoliv podíleli.

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu olomouckých studentů do ČNRDD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9