Studenti ZČU v Plzni se chtějí zapsat někomu do života

V úterý 18. října 2016 se náš registr rozrostl o 155 posluchačů Západočeské univerzity.

Studenti měli možnost vstoupit do ČNRDD po celý den přímo v hale Strojní fakulty. Hlavním organizátorem byla jejich spolužačka Aneta Lopourová z plzeňské pobočky studentské organizace IAESTE. S přípravou akce jí pomáhali spolužáci a kolegové z IAESTE Barbora Morávková, Markéta Zimová a Petr Kadlec.

Přípravy akce trvaly několik týdnů! Aneta Lopourová na toto téma říká: "Bylo potřeba rozeslat hromadné emaily, vytvořit facebookovou událost a poté požádat fakulty i samotnou univerzitu o sdílení na jejich profilech, roznosit plakáty anebo rozdat letáčky. Pouhý den před nábor jsme se ještě snažili na tuto akci poukázat nákresy pomocí kříd na chodnících na tramvajových stanicích linek jedoucích k univerzitě. V samotný den jsme opět pomalovali chodníky křídami v areálu školy, abychom ještě připomněli událost, pak jsme nafoukli balonky a připravili vše potřebné pro samotný nábor. Účast všech přítomných nás velmi potěšila. Vše probíhalo v příjemné atmosféře, zábavy bylo opět více než dostatek, díky našemu celému IAESTE týmu a též lékařky z registru a sestřiček." Aneta se svými spolupracovníky věnovala přípravě mnoho úsilí. Mimo jiné vyrobili fotostěnu, kde se zaregistrovaní studenti mohli dát na památku vyfotit s minitransparenty s nejrůznějšími nápisy (Jsem dárce, jsem hrdina!, Neváhal jsem, když mohu někomu zachránit život. A co ty?, Překonal jsem strach a zapsal jsem se do registru dárců kostní dřeně, Jsem připraven pomoci, jsem připraven darovat kostní dřeň, atd.).

Přírůstek 155 nových dárců během jednoho dne je úžasný! Český národní registr dárců dřeně Anetě a celé plzeňské pobočce IAESTE mnohokrát děkuje.

Fotografie vykreslují atmosféru zápisu studentů ZČU do Českého národního registru dárců dřeně.


Reportáž z této událost i v Českém rozhlasu Plzeň ZDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24