Český národní registr dárců dřeně se připojí k oslavě Světového dne dárců kostní dřeně konaného 17. září 2016

Tento světový den se slaví každoročně vždy třetí sobotu v září. ČNRDD bude onen den připomínat ve všech svých Dárcovských centrech po celý pátek 16. září.
Posláním Světového dne dárců kostní dřeně je veřejně poděkovat všem dárcům dřeně včetně potenciálních dárců za jejich rozhodnutí kdykoliv to bude třeba darovat bezplatně část svých krvetvorných buněk k provedení transplantace a tím záchraně života a zdraví jemu neznámému člověku.
Dárcovská centra budou v pátek 16. 9. vyzdobena plakáty, vlaječkami a balonky s logy světového dne a ČNRDD, zájemce o vstup do registru budou vítat sestry v tričkách se zmíněnými logy. Seznam Dárcovských center: ZDE

ČNRDD má jako jediný registr dárců kostní dřeně ze zemí střední a východní Evropy světovou akreditaci WMDA v nejvyšší možné kategorii "Full accreditation" již od roku 2005, v pravidelných intervalech 4 let znovu obhajovanou. Akreditace (poslední znovuobhájení v říjnu 2014) je důkazem, že ČNRDD poskytuje služby, které mají garantovanou kvalitu podle nejpřísnějších mezinárodních standardů.

K 31. 8. 2016 je v ČNRDD zapsáno 66 657 potenciálních dárců, ve všech registrech 52 zemí světa je k tomuto dni zapsáno 28 397 996 dárců.