Jubilejní dárce kostní dřeně v olomouckém Dárcovském centru

Ve středu 31. srpna 2016 v Ústavu imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci zapsali do ČNRDD svého 15 000. výročního dobrovolného dárce.

Jde o dárce Lukáše Buriána z Olomouce, který coby student brněnské Masarykovy Univerzity vzápětí odcestoval a nyní pobývá na studijním pobytu v Litvě. Je mu 23 let, je svobodný a bezdětný. Na otázku, co ho motivovalo ke vstupu do Českého národního registru dárců dřeně, odpověděl: "Nějakou konkrétní motivaci k zapsání do registru jsem neměl. Spíš nevidím důvod, proč nebýt registrovaný, když jsem zdráv a mohu tím někomu pomoci. Případné nepříjemnosti spojené s odběrem buněk pro provedení transplantace nejsou jistě natolik závažné, aby se člověk kvůli tomu neregistroval. Rád bych, kdyby stejný přístup zvolilo mnohem více mladých lidí a uvědomili si, že užitek, který registrace, respektive následná shoda a úspěšná transplantace, daleko převažuje nad obavami ze samotného procesu. Zvlášť v době, kdy je možné využít možnosti odběru krvetvorných buněk separací přímo z krve!"

Lukáši Buriánovi srdečně děkujeme, olomouckému Dárcovskému centru blahopřejeme k jubilejnímu počtu zapsaných dárců!