Dny lidí dobré vůle na Velehradě

V pondělí 4. července 2016 a v úterý 5. 7. se mladí účastníci cyrilometodějské poutě na Velehradě mohli registrovat do ČNRDD.

Odběry vzorků krve a vyplňování dotazníků probíhaly ve staré zdejší mateřské škole. Hlavními organizátorkami byly stejně jako v loňském roce Myriam Farská a Bronislava Otrusinová, sympatizantky Českého národního registru dárců dřeně, spolu se Zdenkou Wasserbauerovou, zlínskou spolupracovnicí registru.

Zdravotní sestry Bianca Běhávková, Zdeňka Mrázková, Marcela Slezáková, Věra Ratajská a Helena Štulírová pracovaly rovněž jako organizátorky bez nároku na jakoukoliv odměnu, občerstvení či proplacení pohonných hmot. Velkým pomocníkem byl také Ing. Kamil Psotka ze Starého Města, který neměl problém operativně pomoci s čímkoli.

Poděkování patří i starostovi Velehradu Mgr. Aleši Mergentalovi, který dal registru zdarma k dispozici místnosti v mateřské škole. Dále pak Jindřišce Borkové, vedoucí poutního domu Stojanov, která v neděli poskytla pro všechny oběd, pro ty vzdálenější i nocleh, povolení k vjezdu na Velehrad s parkovacím místem. Díky patří rovněž starostovi obce Drslavice Rostislavu Mihelovi, jenž se postaral o vytvoření plakátu a pomohl s propagací na Uherskobrodsku. Přislíbil do budoucna i zhotovení propagační plachty s logem a základními informacemi. Starostí s takovou akcí bylo mnoho. Jen povolenky pro vjezd na Velehrad pro všechny zúčastněné nebyly žádnou samozřejmostí! Propagace prostřednictvím facebooku, mailů a inzerce v regionálních novinách, reklama v Českém rozhlase, plakáty ve vývěsních skříňkách, vyhlášení v obecních rozhlasech, oslovení hlavního organizátora poutě pro propagaci na jeho webu a na pódiu před koncertem a na druhý den před hlavní mší zabralo také nějaký čas a někdy i odvahu. Oslovování potenciálních dárců v terénu vyžadovalo laskavý přístup a úsměv.

Výsledek celého úsilí: 101 nových potenciálních dárců dřeně.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na náboru nových dárců, děkujeme novým dárcům, že se zaregistrovali a dali tak naději těžce nemocným.

1

Plakát speciálně připravený pro Velehrad zval mladé účastníky slavnosti ke vstupu do našeho registru...

2

... přesto bylo třeba jít osobně mezi mladé, vysvětlovat, trpělivě odpovídat na otázky. Na snímku hovoří s poutníky sympatizantka registru Bronislava Otrusinová.

3

Mezi mladé účastníky poutě vyrazil s letáčky osobně rovněž ředitel našeho ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč.

4

Zápis do registru probíhal po oba dva dny ve staré velehradské mateřské škole.

5

Vstup do registru začal jako vždy vyplňováním dotazníků s kontaktními údaji a základními údaji o zdravotním stavu.

6

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

7

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

8

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

9

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

10

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

11

Atmosféra velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

12

Organizátorky a sestry velehradského zápisu do ČNRDD měly důvod k úsměvu!