Do našeho registru vstoupili mladí lidé ze Slavičína

Ve čtvrtek 9. června 2016 studenti Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín zvýšili počet zapsaných v ČNRDD.

Již v květnu zorganizovala zlínská spolupracovnice Českého národního registru dárců dřeně Zdenka Wasserbauerová v místní Sokolovně přednášku o dárcovství dřeně pro středoškolské studenty. Mladým lidem se dostalo nejen teoretického vysvětlení tématu, tak i emotivního vyprávění mnoha smutných lidských příběhů, které však díky lidem ochotným pomoci měly přes všechna úskalí nakonec šťastný konec.

Setkání s touto závažnou problematikou zanechalo ve studentech hluboký zážitek, na jehož základě se rozhodli nezůstat lhostejnými a vstoupit do ČNRDD. V "ordinaci", kde došlo k zápisu do našeho registru, se proměnila jedna z knihovnických kluboven, v nichž se odebírání vzorků krve profesionálně a hlavně bez nároku na odměnu zhostila Pavla Sudková, staniční sestra urgentního příjmu Baťovy nemocnice. Administrativních úkonů souvisejících s odběry se ujala místostarostka Slavičína Mgr. Božena Filáková, odborné poradenství po celou dobu poskytovala Zdenka Wasserbauerová.
Na této akci se zaregistrovalo dvacet pět studentů.

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu slavičínských studentů do ČNRDD.

1
2
3