Již 135 pražských strážníků v našem registru dárců dřeně

V pondělí 23. května 2016 se uskutečnil hromadný vstup 25 strážníků čekatelů Městské policie hl. m. Prahy do ČNRDD. Následovali tak své služebně starší kolegy, kteří se jako dárci dřeně již průběžně registrují od podzimu r. 2013, kdy byla mezi Městskou policií Praha a naším registrem navázána spolupráce. Svým rozhodnutím přišli na pomoc nemocným, jejichž životy v budoucnu ohrozí leukémie či další závažné nemoci krvetvorby a jejichž jedinou šancí na uzdravení bude transplantace kostní dřeně. Zároveň tak vyjádřili obdiv i úctu jednomu z kolegů – Svatopluku Houšťovi, který dárcovstvím svých krvetvorných buněk v roce 2008 zachránil život jinému člověku.

1

Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster osobně pozdravil všechny strážníky, kteří se ten den rozhodli vstoupit do ČNRDD.

2

Typická situace při registraci – nejprve lékař (zde MUDr. Dominik Kutáč) zkonzultuje se zájemcem o vstup vyplněný dotazník, pak sestra odebere vzorek krve.

3

Dvacet pět zkumavek naplněných krví znamená dvacet pět nových nadějí na uzdravení, na život...
Děkujeme!