Studenti pražských škol ČVUT a VŠCHT chtějí darovat kostní dřeň

Ve středu 4. května 2016 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně 271 budoucích inženýrů.

Hromadný zápis do ČNRDD se uskutečnil v atriu Fakulty stavební ČVUT zásluhou studentek Alžběty Vachelové z této školy a Anety Nyčové z VŠCHT. Obě mladé ženy jsou již v našem registru dárců dřeně zapsány – Alžběta třetím rokem, Aneta od loňska – a nyní se snaží přivést do registru další nové dárce z řad svých spolužáků. Obě studentky dobře vědí, jak vysokoškoláci zápasí s časem, a skvěle odhadly, jak pozitivní ohlas a hlavně výsledek bude mít, když přijedou pracovníci registru do budovy školy za studenty a ti se tak stihnou zaregistrovat třeba o přestávce mezi dvěma přednáškami.

Alžběta a Aneta za pomoci několika kamarádů z mezinárodní studentské organizace IAESTE věnovaly spousty času a energie jak přípravě onoho dne, tak ještě předtím informovanosti svých spolužáků o tématu dárcovství kostní dřeně.

Ve středu 4. května se již po deváté hodině ranní začali scházet první zájem o zaregistrování a vlastně do 15. hodin (konec akce) se řada studentů na zapsání do ČNRDD nijak výrazně nezkrátila. Perné bylo zvláště poledne. Lékařky a sestry z hemato-onkologie FN Plzeň se za celý den nezastavily. Výsledek však stál za to! 271 zaregistrovaných během jednoho dne je úctyhodné číslo, za které patří velké díky všem, kteří se na organizaci dne jakkoliv podíleli.

Reportáž z akce na ČVUT na TV Barandov ZDE
1

Již před vchodem do budovy fakulty bylo všem jasné, že jdou k zapsání do ČNRDD správně. Náš roll-up byl nepřehlédnutelný!

2

(zleva) Alžběta a Aneta za pomoci dalších spolužáků celou akci perfektně nachystaly.

3

Pamatovali i na to, že se kvůli registraci někdo nedostane o přestávce do bufetu, a tak na místě pekli a zdarma rozdávali domácí vafle!

4

Oficiální začátek byl v půl desáté, ale první zájemci dorazili s předstihem.

5

Perné bylo zvláště poledne. Na zápis do registru se stála fronta v dvojstupu.

6

Velice milé bylo zjištění, že čekání na zápis nikdo nevzdal!

7

Student stavařiny Matěj Homolka se při odběru vzorku krve svěřil, že právě on patří k těm, kteří k registrování využili půlhodinovou přestávku.

8

Ondřej Fisenko studuje tělovýchovu a sport na UK, ale bydlí na koleji s budoucími stavaři. A od nich se o akci dozvěděl a zašel…

9

Dalibor Vágner studuje na VŠCHT ochranu životního prostředí a chtěl by zachránit i lidský život. Proto se zaregistroval. Na snímku ukazuje právě získaný průkaz dárce dřeně.

10

Reportáž z akce si přišla pro své zpravodajství natočit TV Barrandov. Redaktorka Eva Střihavková nejprve vyzpovídala organizátorky Alžbětu a Anetu.

11

O důvodech své registrace mluvila Veronika Zukalová, studentka biomedicínského inženýrství z ČVUT. Stručně a jasně: Povinnost zdravých vůči nemocným!

12

Perfektně zorganizovanou akci a velký zájem studentů si na kameru pochvalovala MUDr. Jana Navrátilová z Koordinačního centra Českého národního registru dárců dřeně.

13

Ani redaktorka Eva nakonec neodolala a zaregistrovala se. Foto s kartičkou dárce před roll-upem je toho důkazem!

14

Tomu se v registru říká značka ideál. Zkumavky se plní vzorky krve doslova po minutách...

15

... a nevyplněných dotazníků už mnoho nezbývá!

16
17
18
19
20
21