ČNRDD spolu s Nadací pro transplantace kostní dřeně děkoval dárcům roku 2015

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně letos již po osmnácté ocenily nepříbuzné dárce kostní dřeně a partnery nadace v pražském Obecním domě v pátek 22. dubna 2016.

"Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět." Tento epitaf Oskara Schindlera se stal mottem dnes již tradičního Poděkování dárcům. Tento slavnostní večer pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni, v jeho průběhu obě tyto organizace oceňují nepříbuzné dárce kostní dřeně za uplynulý rok. Tedy nikoliv lidi, kteří se nechali zaregistrovat, ale ty, kteří v loňském roce postoupili nepohodlí a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali kus sama sebe, tedy krvetvorné buňky z kostní dřeně, které rozmnožením v těle pacienta zachraňují jeho život, neboť ho uzdravují. Ceny 34 dárcům roku 2015 (křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom) dárcům předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s Davidem Svobodou, moderním pětibojařem, olympijským vítězem z r. 2012 a sympatizantem Českého národního registru dárců dřeně.

Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD, letos obdržela za dvacetiletou spolupráci Mgr. Marie Helmová, středoškolská pedagožka z Plzně, zakladatelka původní studentské charitativní sbírky Kapka naděje a následně pak tradičních Sluníčkových sbírek. Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2015 byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna firma Novartis s.r.o. Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byl křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněn Český skokový pohár. Ocenění v podobě křišťálového bloku od společnosti Moser za nejvýznamnější mediální pomoc v roce 2015 obdržela televize NOVA. Všechna tato čtyři ocenění předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s dcerami primáře Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) Mgr. Naděždy Lasotové a MUDr. Markéty Sobotové.

Součástí galavečera Poděkování dárcům bylo předání stipendia Vladimíra Kozy Mgr. Monice Holubové, Ph.D., bioanalytičce z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň z rukou dcer primáře Kozy Mgr. Naděždy Lasotové a MUDr. Markéty Sobotové za účasti biskupa Václava Malého. Mgr. Monika Holubová, Ph.D., kromě stipendia obdržela též křišťálovou kapku od firmy Artcristal Bohemia, s.r.o.

Na závěr slavnostního večera se každoročně poprvé osobně setkává jedna dvojice složená z vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně. V letošním roce to byla dvojice dítě a žena, 9 let po transplantaci – 16letá bývalá pacientka Nikol Revayová z Lutína (Olomoucký kraj) a dárkyně Lenka Čevonová Folková z Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj).

Video ZDE
1

Galavečer v Obecním domě začne již za okamžik. Sál je zcela zaplněn dárci dřeně s rodinami a dalšími vzácnými hosty.

2

Křišťálové bloky pro všechny dárce kostní dřeně a další oceněné vyrobila a věnovala společnost Moser.

3

Slavnostní večer Poděkování dárcům za rok 2015 zahájili hudebníci tělesa Prague cello Quartet.

4

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně pohovořil o úspěších nadace a ČNRDD v roce 2015.

5

Za nejvýznamnější finanční pomoc Nadaci pro transplantace kostní dřeně v r. 2015 byla oceněna firma Novartis Česká republika.

6

Nejvýznamnější nemateriální pomoc Nadaci pro transplantace kostní dřeně v uplynulém roce poskytl Český skokový pohár.

7

Ocenění za nejvýznamnější mediální pomoc Českému národnímu registru dárců dřeně v minulém roce obdržela televize Nova.

8

Zvláštní cenu Adolfa Borna obdržela Mgr. Marie Helmová (vlevo), zakladatelka charitativní studentské sbírky ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

9

Součástí galavečera bylo předání stipendia Vladimíra Kozy Mgr. Monice Holubové, Ph.D., bioanalytičce z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

10

Ceny 34 dárcům roku 2015 předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s olympionikem Davidem Svobodou.

11

Na závěr galavečera se poprvé osobně setkala dvojice složená z vyléčené pacientky Nikol Revayová a její dárkyně kostní dřeně Lenky Čevonové Folkové,
9 let po transplantaci.

12

Paní Lenka a slečna Nikol prožily dojemné chvíle velkého štěstí, že se mohly poznat a navázat celoživotní přátelství...