Mimořádným úspěchem skončil nábor do ČNRDD na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Ve dnech 11. – 14. 4. 2016 se na půdě zlínské univerzity rozrostl náš registr o 204 mladých lidí.
"Jsme velmi potěšeni, že naši studenti a studentky, ale i mladí zaměstnanci a zaměstnankyně přistoupili k akci nadmíru zodpovědně a dokázali, že jim nejsou lhostejné osudy vážně nemocných lidí," uvedla kancléřka Andrea Kadlčíková. K odběru vzorku krve byli studenti motivováni přenáškou spolupracovnice registru Zdenky Wasserbauerové. V budoucnu by se z akce měla stát tradice, neboť univerzita je místem, kde se koncentruje velké množství mladých lidí, a navíc každoročně přicházejí noví.

Své studenty univerzita vyzvala, aby vstoupili do registru, již loni v červnu, kdy se hledal dárce pro nemocnou mladou ženu z Uherskohradišťska. "Nyní jsme se rozhodli vyjít dárcům vstříc a umožnit jim darovat vzorek krve a vstoupit do registru přímo v jednotlivých budovách naší univerzity, abychom jim ušetřili cestu do nemocnice," vysvětlila doc. Anežka Lengálová, děkanka Fakulty humanitních studií.
Odběr vzorku krve zkušenými zdravotními sestrami a zápis do registru probíhal plně v režii Hematologicko-transfuzního oddělení KNTB ve Zlíně za přítomnosti lékaře.

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu studentů a zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati do ČNRDD.

1
2
3