Již 110 pražských strážníků v našem registru dárců dřeně

V pátek 26. února 2016 se uskutečnil vstup nováčků Městské policie hl. m. Prahy do ČNRDD. Následovali tak své služebně starší kolegy, kteří se jako dárci dřeně zaregistrovali již vloni a v letech 2014 a 2013. Svým rozhodnutím přišli na pomoc nemocným, jejichž životy v budoucnu ohrozí leukémie či další závažné nemoci krvetvorby a jejichž jedinou šancí na uzdravení bude transplantace kostní dřeně. Zároveň tak vyjádřili obdiv i úctu jednomu z kolegů – Svatopluku Houšťovi, který dárcovstvím svých krvetvorných buněk v roce 2008 zachránil život jinému člověku.

Celkově má tak pražská městská policie již 110 registrovaných potenciálních dárců kostní dřeně. Většina pražských strážníků, kteří jsou v našem registru, pravidelně daruje svou krev a krevní plazmu. Tím jasně dokazují, že jsou ochotni pomoci druhým v nouzi, že jim není lhostejný život druhých.

Video ZDE
1

Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster osobně pozdravil všechny strážníky, kteří se ten den rozhodli vstoupit do ČNRDD.

2

Typická situace při registraci – nejprve lékařka (zde MUDr. Kořánová) zkonzultuje se zájemcem o vstup vyplněný dotazník, pak sestra odebere malý vzorek krve.

3

Zcela bravurně odebírala vzorek krve Eva Stašková, staniční sestra z oddělení hematologie Ústřední vojenské nemocnice Praha-Střešovice.