Posluchači Fakulty stavební ČVUT chtějí darovat kostní dřeň

Ve středu 16. prosince 2015 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně 150 budoucích inženýrů.

Hromadný zápis do ČNRDD se uskutečnil v atriu fakulty a to zásluhou studentky Alžběty Vachelové. Ta se zapsala do našeho registru před více než 2 lety. Od té doby se snažila, aby ji co nejvíce jejích přátel následovalo. Pořád jí to ale bylo málo… Když si Alžběta letos na jaře na našem webu v rubrice Aktuálně přečetla o maturantovi Lukáši Jindrovi z Plzně, který přesvědčil 50 spolužáků ke vstupu do našeho registru, a vlastně též o možnosti pozvat si pracovníky ČNRDD přímo do školy, bylo rozhodnuto. Hned začala připravovat akci, která nemohla proběhnout nikde jinde než na půdě její "alma mater" – v atriu Fakulty stavební ČVUT.

Studentka Alžběta se trefila do černého, protože − jak říkali sami studenti − nebýt téhle akce, asi by do toho nešli. Hlavně proto, že je to tak nějak nenapadlo, anebo že o dárcovství dřeně mnoho nevěděli. Alžběta věnovala spousty času a energie jak přípravě onoho dne, tak ještě předtím informovanosti svých spolužáků o tématu dárcovství kostní dřeně.

Ve středu 16. 12. se už před desátou hodinou začala tvořit fronta na zápis do registru a nikdy nekončící řada zájemců ukončila až informace, že došly zkumavky na vzorky krve. S účastí větší než 150 lidí totiž nepočítal nikdo ani v těch nejodvážnějších představách! A tak loučení pracovníků ČNRDD s Alžbětou Vachelovou se neslo nejen v duchu velkých díků za perfektně zorganizovanou akci, ale i vzájemným ujištěním, že v letním semestru se na stavení fakultě zápis do registru znovu zopakuje.

Foto: Jana Sedlická

1

Akci zorganizovala studentka Alžběta Vachelová (vlevo) za pomoci dalších kolegyň ze studentské mezinárodní organizace IAESTE.

2

Už před 10. hodinou se začala tvořit fronta studentů na první fázi zápisu do registru – rozhovor s lékařkou.

3

Naštěstí měli studenti předem vše o dárcovství kostní dřeně nastudováno, a tak nepřicházeli s pochybami, ale již s pevným rozhodnutím do ČNRDD vstoupit.

4

Na MUDr. Janě Navrátilové z registru bylo s každým probrat vyplněný dotazník a zkontrolovat údaje na něm s údaji z občanského průkazu.

5

Dvě zdravotní sestry měly také co dělat! Vzít 150 lidem krev není žádná maličkost.

6

Pohledem na výsledek akce v podobě 150 ampulek se vzorky krve jsme se dlouho kochat nemohli. Ampulky musely rychle do laboratoře!