Přednáška o dárcovství kostní dřeně studenty motivovala

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 plzeňští studenti zvýšili počet zapsaných v ČNRDD.

V rámci dlouhodobé spolupráce se ten den ve velké aule školy Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara uskutečnila přednáška MUDr. Jany Navrátilové, vedoucí Koordinačního centra ČNRDD. Studenti, kteří byli tou dobou již plnoletí, mohli využít nabídky vstoupit do registru hned po přednášce přímo ve škole. Kromě lékařky totiž do školy přišla i zdravotní sestra. Možnosti vyplnit dotazník, nechat si odebrat vzorek krve a tak se zaregistrovat využilo 20 studentů.

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu plzeňských středoškoláků do ČNRDD.

1
2
3
4
5
6