Pražští strážníci již počtvrté zvýšili počet zaregistrovaných v ČNRDD

V úterý 10. listopadu 2015 vstoupili do našeho registru nováčci Městské policie hl. m. Prahy. Následovali tak své služebně starší kolegy, kteří se do ČNRDD zaregistrovali již vloni a předloni.

Svým rozhodnutím přišli na pomoc nemocným, jejichž životy v budoucnu ohrozí leukémie a další závažné nemoci krvetvorby, a jejichž jedinou šancí na uzdravení bude transplantace kostní dřeně. Zároveň tak vyjádřili obdiv i úctu jednomu z kolegů – Svatopluku Houšťovi, který dárcovstvím svých krvetvorných buněk v roce 2008 zachránil život jinému člověku.

V  současné době je v registru zapsáno více než 80 strážníků z řad pražské městské policie.

1

Skupinová fotografie na památku na tento hezký den. Vlevo MUDr. Michaela Kořánová, hematoložka z ÚVN Praha-Střešovice, která registraci strážníků prováděla.

2

Typická situace při registraci – nejprve lékařka (zde MUDr. Kořánová) zkonzultuje se zájemcem o vstup vyplněný dotazník, pak sestra odebere malý vzorek krve.

3

Zcela bravurně odebírala vzorek krve Eva Stašková, staniční sestra z oddělení hematologie Ústřední vojenské nemocnice Praha-Střešovice.