ČNRDD dosáhl počtu 60 000 zaregistrovaných dárců kostní dřeně

Český národní registr dárců dřeně, jehož programem je soustavně budovat funkční databázi dobrovolných dárců kostní dřeně a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, dosáhl k 15. říjnu 2015 počtu 60 000 zaregistrovaných dobrovolníků.

60 000. potenciálním dárcem je muž, který se zaregistroval v Dárcovském centru v Olomouci.

ČNRDD má jako jediný registr dárců kostní dřeně ze zemí střední a východní Evropy světovou akreditaci WMDA v nejvyšší možné kategorii "Full accreditation" již od roku 2005, v pravidelných intervalech 4 let znovu obhajovanou. Akreditace (poslední znovuobhájení v říjnu 2014) je důkazem, že ČNRDD poskytuje služby, které mají garantovanou kvalitu podle nejpřísnějších mezinárodních standardů.