Český skokový pohár finančně podpořil ČNRDD

V neděli 27. září 2015 vyvrcholil 14. ročník Českého skokového poháru. Na jeho závěr představitel Asociace ČSP předal našemu registru šek na 117 660 Kč.

Finále Českého skokového poháru se konalo od středy 23. 9. do neděle 27. září 2015 v Olomouci. Letošní závody nebyly pouze ve znamení sportovních výkonů a medailí. V neděli se konala aukce dárkových předmětů, čímž vyvrcholil celoroční charitativní projekt Asociace ČSP na podporu Českého národního registru dárců dřeně. Z každého uskutečněného startu při letošním ročníku ČSP bylo věnováno na konto našeho registru 10 korun. Po sečtení všech dílčích darů a výtěžku olomoucké dražby se dosáhlo na celkovou sumu 117 660 Kč. Děkujeme!

Připomeňme, na co jsou sponzorsky získané peníze použity: Každý odebraný vzorek krve zájemce o vstup do ČNRDD je třeba laboratorně analyzovat. Tento rozbor stojí 1500 až 2000 Kč a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, ani z žádných jiných veřejných peněz. Hradit ji musí ČNRDD sám z vlastních finančních zdrojů.

1
2
3