Spolupracovnice našeho registru Zdenka Wasserbauerová se stala Srdcařkou roku 2015

V úterý 6. října 2015 byly rozdány prestižní Ceny VIA BONA za filantropii v České republice. Cenu Za osobní zaujetí (Srdcař roku) obdržela naše nominantka.

Cena VIA BONA je veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v ČR. Cenu udílí Nadace VIA (patří mezi největší a nejaktivnější české nadace) pod záštitou velvyslanectví Spojených států amerických. Cena každoročně − letos již po 18. − vyzdvihuje promyšlené a následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu k lepší společnosti. Cenu získávají studenti i senioři, nadšenci, podnikatelé, malé i velké firmy, prostě všichni, kdo se snaží svému okolí smysluplně pomáhat svým časem, znalostmi, energií nebo penězi.

Hodnotící na nikom a ničem nezávislé komise složené ze zástupců firem, společností, neziskových organizací, novinářů a odborné veřejnosti vybraly letos vítěze v celkem sedmi kategoriích. V kategorii Za osobní zaujetí (Srdcař roku) zvítězila spolupracovnice Českého národního registru dárců dřeně. Cena Za osobní zaujetí je udělována jedinci, který se dlouhodobě a s výrazným osobním nasazením angažuje ve prospěch dobročinných projektů nebo konkrétní neziskové organizace. Rozhodující je osobní zaujetí, motivace při prosazování dobročinných projektů, efektivita spolupráce a její dlouhodobý přínos.

Zdenka Wasserbauerová je v našem registru pojmem. Od roku 1997, kdy na vlastní oči viděla, jaké fatální následky mohou nastat, když lékaři pro pacienta nenajdou vhodného dárce kostní dřeně, se neúnavě jako dobrovolnice věnuje náboru nových dárců pro ČNRDD. Za 18 let své dobrovolnické práce získala 7 600 nových dárců. Jestliže se každý stý potenciální dárce stane skutečným dárcem, můžeme říct, že Zdenka Wasserbauerová (bráno statisticky) pomohla zachránit 76 lidských životů!

Zdence Wasserbauerové k Ceně za osobní zaujetí srdečně blahopřejeme a dodáváme: Jsme šťastni, že vás máme!

Foto ze slavnostního ocenění Klára Žitňanská

1

Galavečer s vyhlášením a předáním Cen VIA BONA 2015 za filantropii v České republice proběhl v renesančně-barokním Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze.

2

V sále Emy Destinnové se ten večer sešli majitelé bohatých firem, studenti střední školy, důchodci, družstevníci, hip hopeři, prostě opravdová všehochuť. Společné však měli jedno – dobročinnost mají zadřenou pod kůží…

3

Slavnostního večera se zúčastnil velvyslanec USA v České republice Andrew H. Schapiro (v 1. řadě uprostřed), který celý projekt ocenění filantropie VIA BONA dlouhodobě podporuje.

4

Chvíle napětí – moderátor galavečera Jakub Železný požádal Richarda Stonavského, ředitele vnějších vztahů firmy Vodafone CR, aby přečetl jméno vítěze Ceny za osobní zaujetí – Srdcař roku.

5

Vítězkou se stala naše Zdenka Wasserbauerová a pan Stonavský z Vodafone CR (hlavní partner Ceny VIA BONA 2015) jí za mohutného potlesku publika upřímně blahopřeje.

6

Zdenka Wasserbaurová přebírá sošku "Dárce" renomovaného českého sochaře, malíře a ilustrátora Františka Skály. Vlevo ředitel ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč, BMA.

7

Bronzová soška symbolizuje dárce, který drží v ruce pochodeň "zapalující" pro filantropii ostatní lidi.

8

Zdenka Wasserbauerová seznámila publikum se svou činností pro ČNRDD a vzpomněla nejkrásnější příběhy uzdravených díky transplantaci kostní dřeně od anonymního dárce.

9

Fotografie na památku: šťastná Zdenka Wasserbauerová s "Dárcem" a s neméně šťastným ředitelem ČNRDD Mgr. Danielem Pagáčem, BMA.

10

Zdenka Wasserbauerová si svým elánem získala i Richarda Stonavského, ředitele vnějších vztahů firmy Vodafone CR.

11

Srdečné blahopřání k Ceně za osobní zaujetí se Zdence Wasserbauerové dostalo i od velvyslance USA v České republice.

12

Na úspěch, na zdraví! Ředitel našeho registru Mgr. Daniel Pagáč, BMA se Zdenkou Wasserbauerovou na rautu, kterým byl slavnostní večer zakončen.